Menu Close

Savivalda

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ TARYBA

 • Neringa Akelaitienė – Tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Karčiauskienė – Tarybos pirmininko pavaduotoja, socialinė pedagogė
 • Roma Bendaravičienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Jūratė Paitian – narė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
 • Daiva Papečkienė – narė, mokytojos padėjėja
 • Lina Tamošaitienė – narė, mokytojos padėjėja
 • Jūratė Kuncevičienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Aistė Šikorskienė – narė, tėvų atstovė
 • Akvilė Vasiliauskienė – narė, tėvų atstovė

Lopšelio-darželio tarybos nuostatai

 

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MOKYTOJŲ   TARYBA

 • Nijolė Jurgelaitienė –  Tarybos pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktorės pareigas
 • Asta Pauliavičienė –  Tarybos sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojų tarybos nuostatai

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ METODINĖ  GRUPĖ

 • Milana Vasiliauskienė – Metodinės grupės pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Rūta Bukevičienė – Metodinės grupės sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodinės grupės nuostatai

Skip to content