Menu Close

Savivalda

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ TARYBA

 • Daiva Kurdeikienė – Tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Jūratė Lukšienė – Tarybos pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Milana Vasiliauskienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Jūratė Paitian – narė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
 • Daiva Matulevičiūtė – narė, mokytojos padėjėja
 • Sandra Baltuškonienė – narė, mokytojos padėjėja
 • Eimantė Vasiliauskienė – narė, tėvų atstovė
 • Irma Brokienė – narė, tėvų atstovė
 • Živilė Abraitienė – narė, tėvų atstovė

Lopšelio-darželio tarybos nuostatai

 

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MOKYTOJŲ   TARYBA

 • Rimanta Trečiokienė –  Tarybos pirmininkė, direktorė
 • Giedrė Karčiauskienė –  Tarybos sekretorė, socialinė pedagogė

Mokytojų tarybos nuostatai

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ METODINĖ  GRUPĖ

 • Asta Paulevičienė – Metodinės grupės pirmininkė,priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Virginija Rutkauskienė – Metodinės grupės sekretorė, meninio ugdymo mokytoja

Metodinės grupės nuostatai

Skip to content