Menu Close

Dainų ir šokių festivalis „Žiemos taku 2024“

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ neformalaus ugdymo muzikos studijos „Mažyliai“ mažieji dainorėliai dalyvavo respublikiniame virtualiame ikimokyklinių įstaigų dainų ir šokių festivalyje „Žiemos taku 2024“. Čia skambėjo E. Tolvaišienės dainelė „Žiema“. Vaikus paruošė Virginija Rutkauskienė, meninio ugdymo mokytoja.
Šį festivalį organizavo Kauno vaikų lopšelis-darželis „Aušrinė“ ir jo meninio ugdymo (Muzikos) mokytoja Giedrė Motiejūnienė.
Festivalio tikslas – ugdyti vaikų dainavimo ir šokio gebėjimus, kūrybinę raišką, ieškant įvairesnių meninės veiklos organizavimo formų ikimokyklinėse įstaigose ir plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tobulinant mokytojų meninę ir IT valdymo kompetencijas.

Paruošė  Virginija Rutkauskienė, meninio ugdymo pedagogė

Padėka mokytojui

Padėka ugdytiniams

Skip to content