Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

Įstaigos pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Sutrumpintas pavadinimas: lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ .

Įstaigos adresas:      Mokolų g. 69, LT-68163 Marijampolė.

                                     Direktorius – tel. +370 699 13303

                                     Administratorius – tel. 8 343 58470

                                     El. paštas: azuoliukas@ldazuoliukas.lt

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininkas: Marijampolės  savivaldybė, Basanavičiaus a. 1, 68163 Marijampolė.

Įstaigos grupė ir pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga lopšelis-darželis.

Įstaigos mokymo kalba: lietuvių.

Įstaigos mokymo forma – grupinio mokymosi.

Įstaigoje vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 190450037

 

Lopšelis-darželis  yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su užrašu ,, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,, Ąžuoliukas”, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

Lopšelis-darželis įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1985 sausio 1 d., kaip Kapsuko miesto vaikų l/d Nr.13. Marijampolės miesto tarybos 1993-03-16 sprendimu Nr.41, 13-tas lopšelis-darželis reorganizuotas į Marijampolės Mokolų darželį-pradinę mokyklą. Marijampolės savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio  29 d. sprendimu  Nr. 1-541, patvirtinus naujus įstaigos nuostatus,nuo  2005 m. rugsėjo 1 d,  mokyklos pavadinimas  keičiasi į Marijampolės Mokolų mokyklą-darželį.  Marijampolės savivaldybės tarybos 2019  m. gegužės  27  d. sprendimu Nr. 1- 173 Marijampolės  Mokolų mokykla-darželis reorganizuojamas į lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“.

Skip to content