Menu Close

Pedagogai

  • Mokytojas metodininkas – 5
  • Vyresnieji mokytojai – 7
  • Mokytojai – 7
  • Psichologas – 1
  • Vyresnysis logopedas – 1
  • Vyresnysis socialinis pedagogas – 1
  • Iš viso mokytojų – 22

 

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  PEDAGOGAI

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Kontaktinis tel.
1. Akelaitienė Neringa Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 8 343 58470
2. Bendaravičienė Roma Ikimokyklinio ugdymo  vyr. mokytoja 8 343 58470
3. Bukevičienė Rūta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 343 58470
4. Drakšienė Gitana Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja 8 343 58470
5. Kavaliauskienė Roma Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 343 58470
6. Kriščiūnienė Violeta Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 343 58470
7. Kuncevičienė Jūratė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 343 58470
8. Kurdeikienė Daiva Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 343 58470
9. Lepeškienė Inga Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 343 58470
10. Lukšienė  Jūratė Ikimokyklinės   grupės  mokytoja 8 343 58470
11. Matulevičienė Aušra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 343 58470
12. Paitian Jūratė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 343 58470
13. Paškevičienė Rima Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 343 58470
14. Paulevičienė Asta Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 8 343 58470
15. Plečkaitienė Rasutė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 343 58470
16. Rutkauskienė Virginija Meninio ugdymo mokytoja metodininkė 8 343 58470
17. Seliokienė Genė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 8 343 58470
18. Vasiliauskienė  Milana Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 343 58470
19. Vasiliauskienė Virginija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 8 343 58470

 

Skip to content