Menu Close

Budinti grupė

PRIĖMIMO Į BUDINČIĄ GRUPĘ TVARKA

  1. Lopšelio-darželio budinti grupė yra  “Kačiukų”  grupės patalpose.
  2. Budinčią grupę gali lankyti vaikai nuo 1 metų.
  3. Budinti grupė veikia nuo 6.30 val. iki 7.00 val. ir nuo 17.30 val. iki 18.30 val.
  4. Lankyti budinčią grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui.
  5. Budinčioje grupėje dirba direktoriaus įsakymu paskirti ikimokyklinio  ugdymo mokytojai.

 

Prašymas

Skip to content