Menu Close

Pailginta grupė

PRIĖMIMO Į PAILGINTĄ GRUPĘ TVARKA

  1. Lopšelio-darželio pailginta grupė yra  “Smalsučių”  grupės patalpose.
  2. Pailginą grupę gali lankyti vaikai nuo 1 metų.
  3. Pailgina grupė veikia nuo 6.30 val. iki 7.00 val. ir nuo 17.30 val. iki 18.30 val.
  4. Lankyti pailgintą grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui.
  5. Pailgintoje grupėje dirba direktoriaus įsakymu paskirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

 

Prašymas

Skip to content