Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

DARBO TARYBA

 • Neringa Akelaitienė –  pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Virginija Rutkauskienė –  sekretorė, meninio ugdymo mokytoja
 • Asta Paulevičienė – narė,  priešmokyklinio ugymo mokytoja.

 Darbo tarybos veiklos reglamentas 2021 m.

Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2020 m.

 Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2019 m.

 Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2018 m.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Nijolė Jurgelaitienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Asta Paulevičienė – pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Jūratė Kuncevičienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Aušra Šmulkštienė – narė, vyresnioji logopedė
 • Giedrė Karčiauskienė – narė, socialinė pedagogė
 • Rima Klasavičienė – narė, psichologė

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMISIJA

 • Nijolė Jurgelaitienė – pirmininkė, pavaduotoja ugdymui
 • Neringa Akelaitienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Virginija Rutkauskienė – narė meninio ugdymo mokytoja
 • Virginija Vasiliauskienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Giedrė Karčiauskienė – narė, socialinė pedagogė
Skip to content