Menu Close

Veiklos sritys

1. Ikimokyklinis ugdymas pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą teikiamas vaikams nuo 2 metų iki 6 metų. 
Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais 
(socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) jis gali būti privalomas.
Programos įgyvendinimui pasitelkti ugdymo priemonių komplektai „YGA GA“ ir „O PA PA draugai PI KA!“
 

Papildomai taikomos programos:

● Tarptautinė programa „Zipio draugai“;

● emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“ (socialinių-emocinių įgūdžių ugdymas per žaidimą su Kimochis žaislais. Ugdomos socialinės-emocinės kompetencijos: savęs pažinimas, savęs valdymas, socialinis pažinimas, santykių kūrimo įgūdžiai, atsakingas sprendimų priėmimas;

● Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa;
● Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa;
● Etninio ugdymo gairės „Po Tėviškės dangum“.

 

Skip to content