Menu Close

Lietuvių liaudies dainos festivalis „Sveiki gyvi, sveteliai“

Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vokalinis ansamblis „Mažyliai“ dalyvavo Tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų lietuvių liaudies dainos festivalyje „Sveiki gyvi, sveteliai“, kuris vyko balandžio 25 d. Marijampolės kultūros centre. Mažieji dainorėliai, kuriuos paruošė meninio ugdymo mokytoja Virginija Rutkauskienė, o jiems akomponavo Meno mokyklos kanklių mokytoja Loreta Kupstienė ir jos mokinės, atliko lietuvių liaudies dainą „Tipu tapu“.
Šį festivalį organizavo Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Rūta“ ir buvo skirtas Marijampolės Jaunimo sostinės – 2023 metų paminėjimui. Jame dalyvavo Punsko, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Kauno, Marijampolės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ansambliai, duetai, solistai.
Dalyvavimas lietuvių liaudies dainos festivalyje „Sveiki gyvi, sveteliai“ suteikė galimybę ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojams pasidalinti gerąja muzikinio ugdymo patirtimi, padeda pamilti liaudies dainas, jas populiarinti ir saugoti, kaip mūsų tautos paveldą. Ugdytiniams žadina norą muzikuoti, lavina vaikų sceninę kultūrą, gražų elgesį koncerto metu.

Paruošė meninio ugdymo mokytoja Virginija Rutkauskienė

 

Skip to content