Menu Close

Muzikinės raiškos projektas ,,Muzikinė dėžutė – 2023“

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ PU „Kodėlčiukų“ grupės ugdytiniai kovo mėn. dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų įtraukiojo ugdymo virtualaus muzikinės raiškos projekte ,,Muzikinė dėžutė – 2023“. Šį projektą organizavo Vilniaus vaikų lopšelis-darželis ,,Šermukšnėlė“.

Jo tikslas – lietuvių liaudies žaidimo, šokio ar dainelės pagalba skatinti SUP vaikų įsitraukimą ugdant empatiškumą, socialinį sąmoningumą, kuriant teigiamus tarpusavio santykius. Muzikiniu projektu siekiama suprasti žmones ir priimti jų įvairovę, skatinama domėtis lietuvių liaudies tradicijomis, ugdoma vaikų saviraiška, muzikiniai gebėjimai bei įgūdžiai ir pasidalinimas gerąja darbo patirtimi.

Albumas patalpintas Vilniaus lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ internetinėje svetainėje adresu: http://www.sermuksnele.lt/

 

Paruošė meninio ugdymo mokytoja Virginija Rutkauskienė

 

Skip to content