Menu Close

„Žirniukai“ 2023-2024 m.m.

Grupėje dirba:
Roma Bendaravičienė (mokytoja)
Inga Lepeškienė{mokytoja)
Irena Klimakienė (mokytojos padėjėja)
Tikslas –ugdyti aktyvų, žingeidų ir stiprią motyvaciją turintį vaiką.

 

Uždaviniai:   
1.Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.
Ugdyti vaikų kalbą.
3.Sudaryti sąlygas vystyti vaikų saviraišką.
4. Tenkinti vaikų aktyvinimo ir judėjimo poreikį.

UGDYMO PRIORITETAI

1.Socialinės kompetencijos ugdymas.
2.Vaikų saugumo užtikrinimas.
3.Savarankiškumo įgūdžių formavimas.

GRUPĖS VAIKŲ SAVITUMAS

Grupę lanko 19 vaikų. Iš jų – 13 berniukų ir 6 mergaitės. Vaikai  3 metų amžiaus. Grupę papildė 6 nauji vaikučiai. 5 iš namų ,1 iš kitos ugdymo įstaigos. Visų, naujai atvykusių, adaptacija vyksta sklandžiai. Gana greitai susipažino su nauja aplinka, draugais, įsijungia į grupės dienos režimą, palaiko draugiškus tarpusavio santykius su suaugusiais bei bendraamžiais.

GERO ELGESIO TAISYKLĖS 

1.Visi draugiškai žaidžiame.
2.Dalinamės, vaišiname kitus.
3.Padedame vieni kitiems.
4.Paguodžiame , nuraminame.

 

Žirniukų veiklos
Kaip ir kiekvienais metais, ugdytiniai dalyvauja rudenėlio šventėje .Čia smagu suktis ratelyje, dainuoti
daineles, atlikti užduotis .Visada laukia malonus siurprizas.
1.Rudenėlio šventė.
Tradicine tapo diena be automobilio. Keliavome stadione, dalyvavome įvairiose rungtyse, patyrėme daug
džiugių emocijų.
2. Diena be automobilio.
Vaikučiams labai patinka sportinė veikla su įvairiomis priemonėmis . Sportuodami stiprėjame, mokomės
ištvermės, laviname laikyseną.
3.Sportinės veiklos užsiėmimai žaidimų kambaryje.
Visada smagu žaisti kartu, vieni šalia kitų. Tai neatsiejama dienos ritmo dalis.
4.Žaidybinė veikla grupėje.
Grynas oras-sveikata, todėl pasivaikščiojimai juos grūdina , suteikia daugiau bendravimo įgūdžių. Vaikai
stebi gamtą, jos pokyčius.
5.Veiklos gamtoje.

Košės diena
Vaikams suteikė gerų emocijų ši šventė .Buvo galima visiems kartu pramogauti, o po to pasivaišinti.

 

Skip to content