Menu Close

Kiti darbuotojai

DARBUOTOJAI

  •  A lygio specialistai – 1
  • B lygio specialistai – 2
  • C lygio kvalifikuoti darbuotojai – 18
  • D lygio darbuotojai (darbininkai) – 5
  • Iš viso nepedagoginių darbuotojų – 26

 

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  KITI  DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Kontaktinis tel.
1. Baltuškonienė Sandra Mokytojos padėjėja 8 343 58470
2. Baniulis Šarūnas Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas (aplinkai) 8 343 58470
3. Brusokienė Lilija Mokytojos padėjėja 8 343 58470
4. Česnulienė Roma Administratorė 8 343 58470
5. Jasaitienė Alė Mokytojos  padėjėja 8 343 58470
6. Juozulynienė Daiva Mokytojos padėjėja 8 343 58470
7. Kaleinykienė Ramunė Maitinimo organizatorė 8 343 58470
8. Kiškienė Albina Pagalbinė darbininkė (skalbimui) 8 343 58470
9. Klimakienė Irena Mokytojos padėjėja 8 343 58470
10. Kučinskienė Inga Vyresn. buhalterė 8 343 58470
11. Kudrevičienė Birutė Virėja 8 343 58470
12. Lepeškienė Inga Mokytojos padėjėja, dirbanti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 8 343 58470
13. Laukaitienė Kristina Mokytojos padėjėja, dirbanti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 8 343 58470
14. Liaukus Rimvydas Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas (aplinkai) 8 343 58470
15. Matulevičiūtė Daiva Mokytojos padėjėja 8 343 58470
16. Mazurkevičienė Laimutė Valytoja 8 343 58470
17. Norkuvienė Gintarė Virėja 8 343 58470
18. Papečkienė Daiva Mokytojos padėjėja 8 343 58470
19. Puskunigienė Danutė Ūkvedė 8 343 58470
20. Ramanauskienė Laimutė Virėja 8 343 58470
21. Simanavičienė Irutė Mokytojos  padėjėja 8 343 58470
22. Staskevičienė Laima Mokytojos  padėjėja 8 343 58470
23. Tamošaitienė Lina Mokytojos  padėjėja 8 343 58470
24. Tulickienė Violeta Pastatų ir aplinkos prižiūrėtoja ( kiemo tvarkymui) 8 343 58470
25. Vitkevičius Ričardas Specialistas kompiuterių priežiūrai 8 343 58470
26. Žolynienė Danutė Mokytojos  padėjėja 8 343 58470
Skip to content