Menu Close

„Smalsučiai“ 2023-2024 M.M.

Grupės ugdomoji veikla organizuojama remiantis atnaujinta „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (2022),  rekomenduojamu priemonių komplektu programai įgyvendinti „Patirčių erdvės“, integruotu projektu „Priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymas per informacines technologijas“, socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ bei finansiniu raštingumu.
Ugdomosios veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Prioritetai:
*Organizuoti ugdymą derinant kryptingą mokytojo ir spontanišką vaiko veiklą, taikant patirtinio mokymo(si) metodus (projektus, tyrinėjimus, eksperimentavimą, pažintines išvykas, diskusijas ir kt.), pripažįstant žaidimą ir kasdienį vaiko gyvenimą grupėje kaip neatsiejamą ugdymo dalį.
*Sukurti 5–6 m. amžiaus vaikų ugdymui pritaikytą ir mokymąsi stimuliuojančią aplinką.
*Siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę, sudaryti galimybę vaikams skirtingais būdais pademonstruoti pasiekimus bei daromą pažangą.
Grupėje ugdomi 5- 6 metų vaikai. Grupę lanko 19 vaikų. 17 vaikų atvyko l/d ikimokyklinio ugdymo grupių, 2 vaikai iš kitų ugdymo įstaigų. Grupę lanko 15 mergaičių ir 4 berniukai.
Naudojamės elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savaitės temą, savo vaikų pasiekimus ir pažangą, pagyrimus ir pastabas, aktualią informaciją, įvairių renginių, išvykų nuotraukas.
Vaikai savarankiški, aktyvūs, pasitikintys savimi, išsakantys savo nuomonę bei stengiasi išgirsti ir kitą. Dauguma vaikų draugiški, lengvai bendraujantys tiek su bendraamžiais, tiek su suaugusiais. Mėgsta žaisti judriuosius žaidimus, patinka sportinė veikla. Berniukai domisi mašinomis, statybiniais, konstrukciniais žaidimais. Mergaitės mėgsta vaidinti, ypač šokti, dainuoti, žaisti vaidybinius žaidimus.
Visos veiklos metu grupėje laikomasi 5-kių pirštų taisyklės susitarimų.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Neringa Akelaitienė, Asta Paulevičienė
Mokytojų padėjėjos: Daiva Matulevičiūtė, Dovilė Paliokaitė

 

„Smalsučių“ grupės Kalėdos

Gruodžio 21 dieną „Smalsučių“ grupės vaikai išvyko ieškoti Kalėdų į Kristiano alpakų ūkį, kuris yra Kazlų Rūdos sav. Čia pasitiko ūkio šeimininkė, kuri vaikams išdalijo alpakų skanukų, t.y. supjaustytų morkyčių. Tuoj pat prisistatė ir alpakos. Vaikai alpakas maitino ir glostė. Neužilgo į ūkį atvyko ir Kalėdų Senelis su maišu dovanų. Vaikai Kalėdų Seneliui šoko, dainavo bei deklamavo eilėraščius. Ūkio šeimininkė visus pavaišino karšta arbata ir saldumynais.
Lauksime kitų susitikimų su Kalėdų Seneliu!

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Neringa Akelaitienė ir Asta Paulevičienė

„Smalsučių“ išvyka į Marijampolės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

Š.m. lapkričio 17 dieną „Smalsučių“ grupės vaikai lankėsi Marijampolės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Čia suprantamai vaikams buvo pristatyti galimi pavojai buityje, kaip saugiai elgtis ištikus nelaimei, kaip iškviesti pagalbą ir kaip nuolat reikia pratintis saugiai elgtis buityje. Vaikai susipažino su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliais, įvairiais įrankiais, apranga, kaip elgtis gaisro metu išvydus gaisrininkus, kurie stengiasi išgelbėti žmogaus gyvybę.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:
Neringa Akelaitienė
Asta Paulevičienė

„Smalsučiai“ popietėje „Žibintai seka pasaką“

Š.m. lapkričio 30 dieną „Smalsučiai“ dalyvavo l/d „Ąžuoliukas“ popietėje „Žibintai seka pasaką“. Šiai šventei vaikai su tėveliais gaminio žibintus, mokytojos šventines dekoracijas. Žibintų pasakoje vaikai buvo „malūnininkais“ ir šoko šokį pagal dainą „Ežio naujienos“. Pasakoje Žibintų Mergaitė uždegė gerumo žibintą, nuo kurio įsižiebė visi pagaminti žibintai, kuriuos vaikai, tėveliai, mokytojos išnešė į l/d kiemelį ir taip buvo sutiktas Adventas.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:
Neringa Akelaitienė
Asta Paulevičienė

„Smalsučių“ išvyka į Virbalį

Š.m. lapkričio 9 d. „Smalsučiai“ išvyko į Virbalio bendruomenės „Virbalio vartai“ Senųjų amatų centrą ir dalyvavo edukacijoje „Duonos kelias“. Jos metu vaikai sužinojo duonos kelią nuo žemės dirbimo iki duonutės patekimo ant stalo. Susipažino su senoviniais įrankiais ir rakandais, išgirdo daug patarlių, mįslių, prietarų, susijusių su duona. Pamatė, kaip iškūrenama duonkepė krosnis, susiformavo ruginės duonos kepalėlius. Kol kepė duona, vaikai sėdo už audimo staklių, liejo vaško žvakes, vijo draugystės virveles, minkė molį. Pabaigę darbus, vaišinosi šviežiai kepta rugine ir kvietine duona, mieliniu pyragu, Virbalio šeimininkių suspaustu sūriu ir sumuštu sviestu, medumi bei tikrais suvalkietiškais lašiniais ir dešra.
Vaikams buvo gera parsivežti savo iškeptą duonos kepalėlį, savo rankomis išlietą žvakę, supintą draugystės virvelę bei iš molio suformuotą dubenėlį.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:
Neringa Akelaitienė
Asta Paulevičienė

„Smalsučių“ išvyka į Pojūčių namą
Š.m. spalio 26 dieną „Smalsučiai“ išsiruošė į Pojūčių namą. Čia sukurta sensoriais persmelkta erdvė, kurioje naujausios technologijos ir knyga darniai sudaro gamtos ir literatūros sintezę. Laisvas savęs ir žemės, oro, vandens, ugnies bei erdvės pažinimas.
Vaikai draugiškai ir turiningai praleido laiką, kur buvo daug judesio bei pojūčių įvairovė.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:
Neringa Akelaitienė
Asta Paulevičienė

„Smalsučių“ išvyka į Metelių regioninį parką

Š.m. rugsėjo 27 d. „Smalsučių“ grupės vaikai išvyko į Metelių regioninį parką. Tai vietovė, kur tyvuliuoja Dusios, Metelio bei Obelijos ežerai. Pažintinė edukacinė išvyka prasidėjo prie Dusios ežero, kur edukacijos vadovas supažindino su būsima veikla. Vaikus vedėsi į pažintinį taką, į lankytojų centrą, žaidė žaidimus, kur gavo įdomios informacijos apie Metelių regiono parko augmeniją bei gyvūniją.
Šios išvykos metu vaikai praturtino žinias apie gamtą, jos reikšmingumą žmogui bei turiningai praleido laiką gamtoje.

Preišmokyklinio ugdymo mokytojos:
Neringa Akelaitienė
Asta Paulevičienė

Pasaulinė košės diena

Spalio 10 diena – oficiali, Pasaulinė košės diena, kuri Lietuvoje minima nuo 2014m.
Šią dieną l/d „Ąžuoliukas“ buvo organizuojama košės valgymo šventė. Vaikus supažindinome su sveikos
mitybos principais, košės nauda. Su vaikais kalbėjomės, kad sveikas maistas yra skanus, stengėmės
suformuoti teisingą vaikų požiūrį į mitybą ir atsisakytų nesveikų užkandžių, žinotų, kas naudinga
jų organizmui. Siekėme, kad vaikai norėtų sveikai maitintis.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:
Neringa Akelaitienė
Asta Paulevičienė

 

„Smalsučių“ diena be automobilio

Rugsėjo 22 dieną l/d „Ąžuoliukas“ buvo minima diena be automobilio. „Smalsučiai“ ir jų tėveliai buvo kviečiami vienai dienai „pamiršti“ savo automobilius ir pasirinkti kitą aplinkai palankesnį susisiekimo būdą. Vaikai dalyvavo įvairiose estafetėse su paspirtukais bei buvo pakviesti į draugišką l/d „Ąžuoliuko“ vaikų bėgimą.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:
Neringa Akelaitienė
Asta Paulevičienė

STEAM veikla „Bestuburių tyrinėjimas“

Savaitės veiklos tikslas-supažindinti vaikus su artimoje aplinkoje gyvenančiais bestuburiais – vynuoginėmis sraigėmis ir sliekais: kūno sandara, gyvenimo būdu.
Iš namų vaikai atnešė vynuoginės sraiges ir sliekus, kurie buvo sudėti į gamtos tyrimų indą. Vaikai iš savo patirties apibūdino sraigės ir slieko išorės sandarą. Pro lupą bei mikroskopą apžiūrėjo: galvą, koją, liemenį (įsitikino, kad liemuo yra kriauklėje – kiaute), čiupiklius (du ilgi su akimis, du trumpi). Nustatė, į kurią pusę (kairę ar dešinę) susukta sraigės kriauklė – kiautas, suskaičiavo, kiek apvijų ji turi (4–5). Pamatė slieko balnelį. Išsiaiškino, kad sraigės koja yra gleivėta ir kodėl tos gleivės yra svarbios. Atkreipė dėmesį, kad susitraukus sraigės kojos raumeniui, išsiskiria gleivės. Kartu su vaikais aptarėme sraigės ir slieko gyvenamąją vietą, mitybos ypatumus. Surengėme sraigių lenktynes-vaikai matavo liniuote sraigių nušliaužtą kelio atstumą, išrinko greičiausią sraigę.
Mokytojos Asta ir Neringa

Skip to content