Menu Close

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos klimato kaitos savaitei paminėti.

2023 spalio 23-27 d. Marijampolės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniai, mokytojos,
tėveliai aktyviai dalyvavo klimato kaitos savaitėje. Vyresni vaikai su mokytojomis ir tėvais vykdė
akciją Poezijos parke „Padovanok perskaitytą knygą – prisidėk prie miško išsaugojimo“ Buvo
organizuotas piešinių konkursas „Mano delne – visas pasaulis“. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai
buvo suburti bendrai kūrybai. Vyko tyrinėjimų dienos „Branginu kiekvieną stichiją – padedu
žemei“. Pateiktos idėjos formuojant ekologinę sąmonę, pasaulėžiūrą, etiką. Visų veiklų metu buvo
kalbama apie rūšiavimo svarbą, ekologiją, tvarumą, vandens taupymą. Ikimokyklinių grupių vaikai
dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Kamštelių vajus“ , „Antrinių žaliavų panaudojimas“. Ugdytiniai
suprato, kaip svarbu surinkti kuo daugiau gamtoje išmėtytų smulkių šiukšlių, plastikinių butelių
kamštelių, juos perdirbti ir taip mažinti opią žemės užterštumo plastiku problemą.

Skip to content