Menu Close

“Kiškučiai” 2023-2024 m. m.

Atsižvelgdami į vaikų prigimtį, padedame vaikams greičiau adaptuotis grupėje ir darželyje bei ugdome aplinkos pažinimo, savarankiškumo, kūrybiškumo, komunikavimo ir higienos pradmenis. Padedame vaikui pažinti jį supantį pasaulį, skatinant savarankiškumą, kūrybiškumą, ugdome įvairius gebėjimus. Ugdymą siejame su socialiniais įgūdžiais, komunikavimu, sveika gyvensena ir higiena. Vaikai išmoks, sužinos gero elgesio taisykles pagal jų amžių: nesimušti, nesikandžioti, tvarkyti žaislus.

Įtraukdami tėvus į ugdymo įstaigos ir grupės veiklą, skatinsime bendravimą bei bendradarbiavimą.

Grupę pradėjo lankyti 10 vaikų: 3 mergaitės ir 7 berniukai.  Vaikų amžius nuo vienų (4 vaikai) iki pusantrų (6 vaikai) metukų. Visi vaikai atėję iš namų, tad jiems reikia didesnį dėmesį skirti apsiprantant su nauja grupe, mokytojomis ir jų padėjėja. Keletas vaikų grupėje lengviau adaptavosi prie suaugusiųjų ir grupės aplinkos.  Ugdomoji veikla organizuojama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pateiktomis ikimokyklinio ugdymo rekomendacijomis, siekiant į ugdymo (si) procesą žvelgti iš vaiko perspektyvos ir apmąstyti laukiamus ugdymo (si) rezultatus.

Remiantis grupės savitumu prioritetinis dėmesys skiriamas:

  • Vaikų socialinių, pažintinių, kalbėjimo gebėjimų ugdymui.
  • Komunikavimo gebėjimų plėtojimui, skatinant vaikų kūrybiškumą.
  • Savarankiškumo ugdymui.

Grupės mokytojos: Aušra Matulevičienė ir Roma Kavaliauskienė
Mokytojų padėjėja – Sandra Baltuškonienė

 

Sveikatingumo Savaitė
Mažiausi darželio ugdytiniai dalyvavome : sveikatingumo savaitė ,,Sode, darže auga – sveikatą saugo“, tolerancijos savaitė ,,Tolerancijos žibintas“, šventinė popietė ,,Žibintai seka pasakas“. Mokinamės kultūrinių – higieninių įgūdžių, savarankiškumo.
Mokytoja Aušra Matulevičienė

Rudenėlio Šventė

Kad ir esame mažiausi darželyje, tačiau dalyvaujame organizuojamose šventėse: ,,Rudenėlio šventė“, ,,Kapitono Flinto pramoga“. Kartu su visais darželio vaikais paminėjome ,,Košės dieną“. Mokinamės kultūrinių – higieninių įgūdžių, savarankiškumo.

Skip to content