Menu Close

,,Boružėlių“ gr. 2023-2024

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Milana Vasiliauskienė, Gitana Drakšienė
Mokytojo padėjėja: Lina Tamošaitienė

Grupę lanko 15 vaikų: 11 mergaičių ir 4 berniukai. Visi vaikai yra gimę 2021 m.
Vaikai, lankantys mūsų grupę, turi labai įvairią pažintinę patirtį, nevienodai savarankiški. Per
žaidimus ugdomi vaikų  pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai. Didelis dėmesys
skiriamas kalbos ugdymui. Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų
pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Didelį dėmesį skiriame
vaikų kalbos ugdymui, sveikatingumo ugdymui, džiugiems vaiko atradimams ir spontaniškai
kūrybai. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus.
Skatiname vaikus  mąstyti, ieškoti teisingų sprendimų būdų. Stiprinam vaikų socialinę
kompetenciją. Taip pat ir toliau kursime šiltą, draugišką mikroklimatą grupėje, drauge su vaikais
kartu kursime grupės taisykles ir stengsimės jų laikytis, skatinsime įvairius vaikų tarpusavio bendravimo
būdus (veiklą grupelėmis, bendrų žaidimų organizavimą, skatinsime savarankiškumo įgūdžius, pasirenkant
veiklą, priemones, susitvarkant savo žaidimų ir  darbo vietą).
Grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“.

 

„Kas kiemelyje gyvena“
„Boružėlių“ grupės vaikai kalbėjo apie vabalus, vabzdžius ir kitus gyvius, kuriuos galime pamatyti kieme. Artimiau susipažino su boruže, drugeliu, slieku ir sraige. Sužinojo kur jie gyvena kuo minta. Sraigę ir slieką tyrinėjo grupėje, galėjo juos paliesti, apžiūrėti per padidinamąjį stiklą, stebėti kaip jie juda. Meninėje veikloje vaikai spalvino, kirpo ir klijavo darbelį „Sliekas pievelėje“ ir „Spalvotas sraigės namelis“.

 UŽGAVĖNĖS
,,Boružėlių“ grupės vaikai minėjo Užgavėnių šventę, grupėje meninėje veikloje gaminomės kaukes. Ryto rato metu klausėme istorijų apie Užgavėnes, mokėmės dainą ,,Kepė, kepė močia blynus“. Su vaikais kartojome posakį ,,Žiema, žiema bėk iš kiemo, jei nebėgsi išvarysim, su botagais išvaikysim“! Dalyvavome darželio organizuojamoje šventėje ,,Žiemos palydos“.

Laisvės gynėjų diena
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – kasmet mums primena svarbų Lietuvai įvykį, kai susivienijo žmonės apginti Tėvynę ir jos laisvę. ,,Boružėlių“ grupės vaikai grupėje minėjo sausio 13-ąją. Meninėje veikloje su guašu spalvinome neužmirštuoles. Ryte grupėje degėme vienybės ir atminimo žvakutes, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę, prisimenant žuvusius Laisvės gynėjus.

,,Paukšteliai atskrido į kiemą“
,,Boružėlių“ grupės vaikai kalbėjo apie žiemojančius paukštelius, susipažinome su žvirbliu, zyle, sniegena, varna, šarka.
Meninėje veikloje vaikai darė zylute. Išsiaiškinome, kad atskirti zylute nuo kitų paukštelių galima iš geltono pilvelio.

 

„Milžinai ir nykštukai“
Su ,,Boružėlių“ grupės vaikais savaitės temoje aptarėme reikšmes didelis – mažas. Mokinomės pažinti formas ir figūras, jas skirstėme į dideles ir mažas. Meninėje veikloje atlikome užduotį, pagal dydžius suklijuoti apskritimą.

,,Rudenėlio šventė“
,,Boružėlių“ grupės vaikai dalyvavo lopšelio – darželio ,,Rudenėlio šventėje. Grupė pasipuošė obuoliukų karūnomis. Per švente vaikai sužinojo daržovių įvairovę,

,,Košės diena“
,,Boružėlių“ grupės vaikai dalyvavo lopšelio – darželio ,,Košės dienoje“. Grupės vaikučiai mokinosi eilėraštį ,,Virė, virė košę“. Vaikams, buvo smagi patirtis valgyti šiltą košę lauke.

,,Flinto pasirodymas“
,,Boružėlių“ grupės vaikai dalyvavo Flinto pasirodyme. Piratas Flintas vaikus supažindino su keturiais metų laikais
, su nuotaikinga muzika ir šokiais vaikus įtraukė į pasirodymą,

,,Viską valgau sveikas augu“
,,Boružėlių“ grupės vaikai pagal savaitės tema, atliko menine veikla su guašo dažais tapė sveikas daržoves, mokinomės jų pavadinimus, bandėme prisiminti kokios daržovių spalvos.

,,Spalvų terapija“
,,Boružėlių“ grupės vaikai per Steam splavų terapija, mokėsi nusiraminimo metodų, jas liesdami dažė spalvų maišelį, liejo įvairias spalvas.

 

Skip to content