Menu Close

“Bitutės” 2023-2024 m. m.

Priešmokyklinėje „Bitučių“ grupėje ugdomi 16 savarankiškų, aktyvių, mokančių išreikšti savo mintis ugdytinių. Čia sudaromos prielaidos tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje. Šios grupės vaikai daug keliauja, tyrinėja, aktyviai dalyvauja konkursuose, varžybose projektuose.Priešmokyklinio ugdymo tikslas – visapusiškai brandinti vaiką mokyklai, atsižvelgiant į kiekvieno patirtį, gebėjimus, ugdymosi poreikius ir sudaryti prielaidas sklandžiam perėjimui prie mokymosi 1-oje  klasėje,  užtikrinant darnų vaiko psichinių ir fizinių galių skleidimąsi. Priešmokyklinis ugdymas  yra visuminis (holistinis), apimantis pagrindines  vaikų ugdymosi kompetencijas – socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninę… Čia vaikai jaučiasi saugūs, daug juda, žaidžia, bendrauja su bendraamžiais, perima kitų vaikų patirtį, išlaiko individualumą. Priešmokyklinio amžiaus vaikai mokosi visur ir visada: žaisdami, stebėdami, tyrinėdami, eksperimentuodami, piešdami, šokdami, judėdami ir kt.. Grupės aplinka, ugdymo priemonės nuolat atnaujinama, atitinka savaitės temą, kalendorines šventes. Prioritetas skiriamas vaiko kalbai ir saviraiškai. . Dalyvaujame ne tik lopšelio-darželio organizuojamuose renginiuose, bet ir miesto bei respublikiniuose projektuose, konkursuose ir parodose. Bitučių“ grupės ugdytiniai lanko: Anglų kalbos, „Lego“, „Lispa“ būrelius, futbolo treniruotes.

Grupės komanda: Genė Seliokienė – mokytoja-metodininkė
Gitana Drakšienė – mokytoja
Lilija Brusokienė – padėjėja
Kristina Laukaitienė – mokytojo padėjėja

 

Košės Diena

Spalio 10 dieną lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ buvo minima pasaulinė košės diena – kurios tikslas
skatinti vaikų sveikos mitybos įpročius ir akcentuoti košės
pusryčių naudą žmogui. Visi vaikai ir mokytojos galėjo paskanauti košės. O su kokiu pasigardžiavimu
vaikai valgė paskanindami iš namų atsinešta uogiene.
Renginį organizavo priešmokyklinės „Bitučių“ grupės mokytojos:

Genė Seliokienė
Gitana Drakšienė

Skip to content