Ugdytinių tėvelių dėmesiui

Ugdytinių tėvelių dėmesiui

610
DALINTIS

Vaikučiai į lopšelį-darželį kiekvieną dieną turi būti atvedami iki 9.00 val. ryto, kadangi esantys grupėje vaikai iki 9.15 val. sužymimi informacinės sistemos „Mūsų darželis“ elektroniniame dienyne, pagal kurio duomenis užsakomos maitinimo normos dienai. Kitu atveju privalote iš vakaro arba ryte telefonu iki 9.00 val. informuoti grupės auklėtoją apie vėlesnį atvykimą į darželį.

Tauragės lopšelio-darželio socialinė pedagogė Edita Daunienė