Struktūra

Struktūra

struktura-1

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Pirmininkė: auklėtoja metodininkė Elvyra Alonderienė.
Nariai: vyresniosios auklėtojos Vilija Jurkuvienė, soc. pedagogė Edita Daunienė.
Aptarnaujantis personalas: Andžela Cikanavičiūtė, Sigita Vičkienė, Vaida Jonušaitienė.
Tėvų atstovai: Jurgita Petraitienė, Kristina Bučinskaitė, Sandra Danauskienė, Agelija Menzorienė.

Puslapis „Struktūra“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-09-28 14:10:15