Parama

Parama

447
DALINTIS

Prašome Jūsų, brangūs Tėveliai ir Mamytės, Jūsų senelių, draugų paremti mūsų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“

Suteikta parama padės mažiesiems jaukioje, šiuolaikinėje aplinkoje ugdytis, atrasti, pažinti, patirti sėkmę ir džiaugsmą.
1. Jeigu pildoma 2 % gyventojų pajamų mokesčio forma elektroniniu būdu, internetinės bankininkystės vartotojams reikia prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prisijungus prašymas FR0512 užpildomas ir pateikiamas internetu
2. Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje reikalingi šie duomenys:
o Formoje FR0512 paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą).
o Paramos gavėjas: Tauragės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“, Vytauto g. 58, LT-72247 Tauragė.
o Įmonės kodas 190455536
o Mokestinis laikotarpis: 2018 metai.
o 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X.
o E1 gavėjo tipas: 2.
o E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : Įmonės kodas 190455536.
o E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : iki 2 procentų.
Prašymus dėl 2 % pateikti elektroniniu būdu iki 2019 m. gegužės 1 d. Jums gali padėti darželio vyr. buhalterė.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!
Paraginkite savo artimuosius, močiutes, senelius, draugus, giminaičius – gal dar jie iki šiol niekam nepaskyrę paramos lėšų.

VISI DARŽELIO DARBUOTOJAI ir VAIKUČIAI DĖKOJA JUMS, TĖVELIAI, UŽ PARAMĄ MŪSŲ ĮSTAIGAI!

VISI KARTU – MES ESAME ŠAUNI KOMANDA!
Bendruomenės vardu- direktorė Viktorija Paulauskienė