Pakeista mokesčio lengvatos taikymo tvarka

Pakeista mokesčio lengvatos taikymo tvarka

811
DALINTIS

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nebebus taikoma mokesčio lengvata mamoms (tėvams), kurie vaiką augina vieni. Ši lengvata bus taikoma tik tuo atveju, kai vaikas turi vieną iš tėvų (kitas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu).

Kitos mokesčio lengvatos išlieka ir jų suteikimo tvarka nesikeičia. Kilus klausimams kreiptis telefonais (8 446) 62 692, (8 446) 62693 arba atvykti į darželio raštinę.

Direktorė Laimutė Gudavičienė