Kvietimas į konferenciją – seminarą „Kūrybiškos inovacijos ugdant šiuolaikinį vaiką“

Kvietimas į konferenciją – seminarą „Kūrybiškos inovacijos ugdant šiuolaikinį vaiką“

329
DALINTIS

RESPUBLIKOS LOPŠELIŲ – DARŽELIŲ „ĄŽUOLIUKAS“ SAMBŪRIO KONFERENCIJA – SEMINARAS „KŪRYBIŠKOS INOVACIJOS UGDANT ŠIUOLAIKINĮ VAIKĄ“.

2019–04-16

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Respublikos lopšelių–darželių „Ąžuoliukas“ konferencijos – seminaro „Kūrybiškos inovacijos ugdant šiuolaikinį vaiką“ nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, uždavinius, rengėjus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS

2.1. Plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų inovatyvių idėjų ir sėkmingos patirties sklaidą.

III. UŽDAVINIAI

3.1. Reflektuoti, apibendrinti inovatyvias patirtis ugdomajame procese.
3.2. Stiprinti įstaigų bendradarbiavimą ir partnerystės tinklus.

IV. KONFERENCIJOS RENGĖJAI

4.1. Tauragės lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“, Vytauto g. 58, LT – 72247, Tauragė, tel.: (8446) 62692; el.p. info@ldazuoliukas.lt

4.2. Konferencijos organizavimo grupė:

Viktorija Paulauskienė – Tauragės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ direktorė, tel.: +370 682 18023, el. p. viktorija.paulauskiene@ldazuoliukas.lt;
Benjamina Karmazinienė – Tauragės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui, tel.: +370 682 14358; el.p. benjamina.karmaziniene@ldazuoliukas.lt;
Daiva Šulcienė – Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyr. auklėtoja;
Indrė Rusteikienė – Tauragės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ auklėtoja;
Vilija Jurkuvienė – Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtoja metodininkė;
Remigija Stasytienė  – Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyr. auklėtoja;
Marytė Jončienė – Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ muzikos mokytoja metodininkė;
Aušra Eristi – Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė metodininkė;
Laima Šimkienė – Tauragės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ vyr. auklėtoja;
Ramunė Kumpienė – lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtoja;
Greta Čiapienė – lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtoja;
Giedrė Mikaitytė – lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ specialioji pedagogė.

V. DALYVIAI

5.1. Konferencijoje kviečiamos dalyvauti šalies lopšelių–darželių „Ąžuoliukas“ komandos iki 3 dalyvių.

VI. ORGANIZAVIMO TVARKA

6.1. Konferencija vyks 2019 m. balandžio 16 d. 9.00 val. Tauragės lopšelyje–darželyje „Ąžuoliukas“, Vytauto g. 58, Tauragė.
6.2. Registracija į konferenciją vyks iki 2019-03–29
el.p. benjamina.karmaziniene@ldazuoliukas.lt užpildant anketą (1 priedas).
6.3. Pranešimų trukmė iki 15 min. Stendinius pranešimus pristatyti konferencijos dieną, prieš registracijos pradžią.

VII. BAIGIAMOJI DALIS

7.1. Konferencijos dieną dalyviams bus įteikta programa.
7.2. Visiems konferencijos dalyviams bus išduoti Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
7.3. Apie konferenciją bus skelbiama spaudoje, Tauragės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ tinklalapyje http://www.ldazuoliukas.lt, https://www.facebook.com paskyroje, todėl dalyvių nuotraukos gali būti viešinamos.