Ikimokyklinio ugdymo mokytojo atranka

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo atranka

183
DALINTIS

Ikimokyklinio mokytojo atranka 2019

Įstaiga Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Skelbimo įvadas Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia pretendentų atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2019 m. spalio 13 d.

Darbo krūvis – 1 etatas (36 val. per savaitę), darbo sutartis – terminuota. Darbo užmokesčio koeficientas 4,47-7,00.

Darbo apmokėjimas – pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-01)

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Reikalavimai -Aukštasis išsilavinimas, baigęs, baigiantis vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis ar įgysiantis ikimokyklinio ugdymo auklėtojo mokytojo kvalifikaciją;

-Geri bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais ir tėvais;

-Reikiamų teisės aktų ir dokumentų išmanymas;

-Gebėjimas naudotis IKT;

-Gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas;

-Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje;

 Dokumentai, kuriuos privaloma  pateikti -Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

-Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

-Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pažymą apie studijas, pedagoginį darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jo kopijas;

-Gyvenimo aprašymą;

-Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data Dokumentus su nuoroda „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo“ iki 2019-10-08 16.00 val. galima siųsti el.p.  inf@ldazuoliukas.lt ar registruotu laišku, pristatyti adresu: Vytauto g. 58, Tauragė.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbio 2019-10-09
  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui.
Atranka 2019 m. spalio  9 d. 9.00
Kontaktinė informacija Tauragės  lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktorė

Tel. (8 446) 62693, 62692