Auklėtojos:

Nijolė Petravičienė
Jolita Racevičienė

Auklėtojos padėjėja

Kristina Srūgienė

SKELBIMAI

Informacija

Vaikų priėmimo tvarka

Dėl mokesčio nustatymo