Auklėtojos:

Laima Dėlkienė
Jolanta Pocienė

Auklėtojos padėjėja

Dalia Mertynaitienė

SKELBIMAI