Auklėtojos:

Laima Šimkienė
Jolita Racevičienė

Auklėtojos padėjėja

Andžela Cikanavičiutė

SKELBIMAI