Auklėtojos:

Laima Šimkienė
Jolita Racevičienė

Auklėtojos padėjėja

Andžela Cikanavičiutė

SKELBIMAI

Informacija

Vaikų priėmimo tvarka

Dėl mokesčio nustatymo