Auklėtojos:

Gražina Tunaitienė
Vilija Jurkuvienė

Auklėtojos padėjėja

Laima Venckuvienė
Rita Viliušienė

SKELBIMAI

Informacija

Vaikų priėmimo tvarka

Dėl mokesčio nustatymo