Auklėtojos:

Laima Čereškevičienė
Edita Macienė

Auklėtojos padėjėja

Virgina Grabežienė

SKELBIMAI

Informacija

Vaikų priėmimo tvarka

Dėl mokesčio nustatymo