Auklėtojos:

Rita Lekienė

Asta Jaunienė

Auklėtojos padėjėja

Judita Kučinskienė

SKELBIMAI