Auklėtojos:

Birutė Antanaitienė
Edita Macienė

Auklėtojos padėjėja

Irena Ozolinš

SKELBIMAI

Informacija

Vaikų priėmimo tvarka

Dėl mokesčio nustatymo