Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo 2018 metų birželio, liepos ir rugpjūčio...

Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo 2018 metų birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais

510
DALINTIS

 

TAURAGĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ  BIRŽELIO, LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS

 

2017 m. spalio  20 d. Nr. 5-1288

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, atsižvelgdamas į Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus pareigas, Giedrės Valantiejūtės 2017 m. rugsėjo 19  d. raštą Nr. 2-44 ,,Dėl darbo vasaros laikotarpiu“, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. prašymą Nr. 1-347 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros metu“, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 19 d. raštą Nr. SR-106 ,,Dėl darbo vasaros metu“, Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. S-139 ,,Dėl paslaugų teikimo vasaros metu“, Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. prašymą Nr. S-100 ,,Dėl leidimo neteikti paslaugų“, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. S-104 ,,Dėl mokyklos uždarymo vasaros atostogoms“, Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. spalio 18 d. raštą Nr. 78 ,,Dėl darželio grupės darbo“, Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus pareigas, Dianos Lebedžinskienės 2017 m. spalio 17 d. prašymą Nr. SR-138:

  1. Į s a k a u Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriui, Tauragės VRCM „Pušelė“ direktoriui, Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriui, Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriui, Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ direktoriui, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriui, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos direktoriui, Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos direktoriui ikimokyklinio ugdymo paslaugas 2018 metų birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais teikti taip:
Mokykla Neteiks ikimokyklinio ugdymo paslaugų Ugdytiniai siunčiami į kitas mokyklas
Tauragės l.-d. „Ąžuoliukas“ nuo 2018-07-02 iki 2018-07-31 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės l.-d. „Žvaigždutė“ nuo 2018-07-23 iki 2018-08-24 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės Tarailių progimnazija nuo 2018-07-02 iki 2018-08-03 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės VRCM „Pušelė“ nuo 2018-08-01 iki 2018-08-30 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės l.-d. ,,Kodėlčius“ nuo 2018-06-18 iki 2018-07-20 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės r. Žygaičių gimnazija nuo 2018-06-25 iki 2018-08-31 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija nuo 2018-07-01 iki 2018-07-31 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla nuo 2018-06-30 iki 2018-08-31 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas

 

  1. N u r o d a u:

2.1. mokyklai, siunčiančiai savo ugdytinius į kitą mokyklą, prieš savaitę jai pateikti prašymą ir atvykstančių ugdytinių sąrašą;

2.2.  paskelbti šį įsakymą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                     Modestas Petraitis