Ikimokyklinio ugdymo programa „Vėjo malūnėlis“

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vėjo malūnėlis“

TAURAGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „VĖJO MALŪNĖLIS“

Tauragė

2017 m.

Programa „Vėjo malūnėlis“ sukurta 2007 m., atnaujinta ir papildyta idėjomis 2011 m.

Programą rengė lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogai.

 

ĮVADAS

Nuo mūsų programos sukūrimo prabėgo 9 metai. „Vėjo malūnėlis“ sėkmingai „sukosi“ nešdamas ugdymo(si) idėjas į kiekvieną amžiaus grupę, į kiekvieno vaiko širdį, tuo džiugindamas ne tik ugdytojus, bet ir ugdytinių tėvus. Tačiau atėjo laikas mūsų „Vėjo malūnėliui“ suteikti daugiau „spalvų“ ir „atspalvių“.

Ikimokyklinio ugdymo programos „Vėjo malūnėlis“ koregavimas yra tiesiogiai susijęs su ugdymo kokybės gerinimu. Yra daugybė priežasčių, skatinančių mūsų bendruomenę koreguoti programą. Sparčiai keičiantis visuomenei ir technologijoms ikimokyklinių įstaigų auklėtojai taip pat susiduria su visa eile iššūkių. Šiandien vaikai, jų poreikiai ir patirtys yra kitokie, negu auklėtojų vaikystėje, todėl vyresnio amžiaus auklėtojoms ne visada paprasta pažinti bei suprasti vaikus.

Naujosios vaikų mokymosi teorijos pabrėžia, kad visi vaikai yra skirtingi, nėra dviejų vienodai besiugdančių vaikų, todėl vaikų ugdymasis turi būti personalizuojamas, t.y. pritaikomas kiekvienam vaikui.

Šeimos yra skirtingos, jų lūkesčiai ikimokykliniam vaiko ugdymuisi taip pat nevienodi. Vieniems tėvams aktualu, kad būtų plėtojami vaiko gabumai ir talentai, kiti tėvai iš ugdymo įstaigos tikisi vaiko globos ir meilės vaikui, dar kiti tikisi pagalbos įveikiant socialines ir pažinimo problemas.

Tad vienas iš aktualiausių uždavinių auklėtojams – išmokti suprasti šio laikmečio vaikus, atpažinti jų poreikius ir pritaikyti jiems ugdymą(si).

Tikimės, kad pakoreguotos ugdymo(si) programos „Vėjo malūnėlis“ skleidžiamos idėjos įsikūnys praktinėje veikloje, teiks pažinimo džiaugsmą mūsų ugdytiniams ir jų tėvams.

Linkime visai mūsų įstaigos bendruomenei toliau sėkmingai dirbti pagal lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdymo(si) programą „Vėjo malūnėlis“. Daug Jums kūrybinių minčių, idėjų, kad mūsų ugdytiniams pas mus būtų gera.

PROGRAMA VĖJO MALŪNĖLIS 2017 04 06

Gero vėjo mūsų „Vėjo malūnėliui“!

Ugdymo programos kūrybinė grupė

Puslapis „Ikimokyklinio ugdymo programa „Vėjo malūnėlis““ paskutinį kartą atnaujintas 2017-10-23 11:21:55

SKELBIMAI