Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2018 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11173,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1948,70
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10,91704,11
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas 2731,87
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 2775,96
Auklėtojas 6604,98
Logopedas1,25762,31
Psichologas 0,42271,02
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1735,82
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1734,58
Socialinis pedagogas 1744,65
Spec. pedagogas0,5259,92
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9360,00
Auklėtojo padėjėjas13436,17
Kiemsargis 1400,00
Skalbėjas 1400,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1400,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2018 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11173,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1912,93
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10,91744,00
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas 2695,04
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 2806,97
Auklėtojas 6638,39
Logopedas1,25751,27
Psichologas 0,42271,02
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1728,75
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1710,93
Socialinis pedagogas 1743,33
Spec. pedagogas0,5241,81
Vyr. buhalteris 1960,50
Sekretorius 1507,81
Valytojas0,9360,00
Auklėtojo padėjėjas13459,35
Kiemsargis 1400,00
Skalbėjas 1400,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1400,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2018 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11173,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1912,93
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10,91747,44
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas 2682,98
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 2827,28
Auklėtojas 6660,11
Logopedas1,25751,27
Psichologas 0,42271,02
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1728,75
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1699,65
Socialinis pedagogas 1743,33
Spec. pedagogas0,5241,81
Vyr. buhalteris 1931,39
Sekretorius 1499,75
Valytojas0,9360,00
Auklėtojo padėjėjas13456,60
Kiemsargis 1400,00
Skalbėjas 1400,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1400,00
Pareigybės pavadinimas2017 m. I ktv., Eur2017 m. II ktv., Eur2017 m. III ktv., Eur2017 m. IV ktv., Eur2017 metų vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur
Direktorius (1 etatas)1090,841090,981090,981090,981090,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)898,82899,15899,15899,15898,32
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija (10 etatų, nuo III ktv. - 11,91 etato)669,84672,21674,81680,03674,23
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas (2 etatai)696,37698,83687,74665,55687,13
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija (1 etatai)723,11725,58729,93738,63729,32
Auklėtojas (7,91 etato, nuo III ktv. - 6 etatai)541,80543,38561,19596,82560,80
Logopedas (1 etatas, nuo III ktv. - 1,25 etato)762,69765,38804,42882,51803,75
Psichologas (0,42 etato)264,44265,83265,83266,92265,76
Meninio ugdymo pedagogas su vyr. mokytojo kategorija (1 etatas)712,60715,14716,01717,75715,38
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas)568,65634,23666,86666,86634,15
Socialinis pedagogas (1 etatas)717,78721,67725,15732,11724,18
Spec. pedagogas (0,5 etato)238,16238,15238,16
Vyr. buhalteris (1 etatas)781,47833,90860,00860,00833,85
Sekretorius (1 etatas)445,93466,32476,33476,33466,23
Interneto svetainės administratorius (0,4 etato, nuo IV ktv. panaikinta pareigybė)152,00158,20161,30157,17
Valytojas (0,5 etato)190,00190,00190,00190,00190,00
Auklėtojo padėjėjas (13 etatų)396,94405,41405,41405,41403,30
Kiemsargis (1 etatas)380,00380,00380,00380,00380,00
Skalbėjas (1 etatas)380,00380,00380,00380,00380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas (1 etatas)380,00380,00380,00380,00380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2017 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11090,98
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1899,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 11,91680,03
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas 2665,55
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1738,63
Auklėtojas 6596,82
Logopedas1,25882,51
Psichologas 0,42266,92
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1717,75
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1666.86
Socialinis pedagogas 1732,11
Spec. pedagogas0,5238,16
Vyr. buhalteris 1860,00
Sekretorius 1476,33
Valytojas0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13405,41
Kiemsargis 1380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2017 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11090,98
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1899,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 11,91674,81
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 2687,74
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1729,93
Auklėtojas 6561,19
Logopedas1,25804,42
Psichologas 0,42265,83
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1716,01
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1666.86
Socialinis pedagogas 1725,15
Spec. pedagogas0,5238,16
Vyr. buhalteris 1860,00
Sekretorius 1476,33
Interneto svetainės administratorius 0,4161,30
Valytojas0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13405,41
Kiemsargis 1380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2017 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11090,98
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1899,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 11,91672,21
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 2698,83
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1725,58
Auklėtoja 6543,38
Logopedas1,25765,38
Psichologas 0,42265,83
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1715,14
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1634,23
Socialinis pedagogas 1721,67
Vyr. buhalteris 1833,90
Raštinės vedėja1466,32
Interneto svetainės administratorius 0,4158,20
Valytojas0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13405,41
Kiemsargis 1380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2017 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11090,84
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1898,82
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10669,84
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 2696,37
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1723,11
Auklėtoja 7,91541,80
Logopedas1762,69
Psichologas 0,42264,44
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1712,60
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1568,65
Socialinis pedagogas 1717,78
Vyr. buhalteris 1781,47
Raštinės vedėja 1445,93
Interneto svetainės administratorius 0,4152,00
Valytojas 0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13396,94
Kiemsargis 1380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimas2016 m. I ketvirčio mėnesio darbo užmokestis2016 m. II ketvirčio mėnesio darbo užmokestis2016 m. III ketvirčio mėnesio darbo užmokestis2016 m. IV ketvirčio mėnesio darbo užmokestis2016 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius (1 etatas)1027,021027,021027,021027,021027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)898,15898,15898,15898,15898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija (10 etatų)647,14647,14651,94660,17651,60
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja (3 etatai)669,46669,46676,79685,96675,42
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija (1 etatas)731,71731,71727,20718,17727,20
Auklėtoja (5,33 etato; 6,91 etato nuo 2016-11-02)561,81561,81570,93594,10572,16
Logopedas (1 etatas)709,93709,93725,72757,30725,72
Psichologas (0,42 etato)256,45256,45258,19261,67258,19
Meninio ugdymo pedagogas su vyr. mokytojo kategorija (1 etatas)696,87696,87700,42707,52700,42
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (1 etatas)546,70546,70546,70546,70546,70
Socialinis pedagogas (1 etatas) 621,25621,25650,83710,00650,83
Vyr. buhalteris (1 etatas)702,90702,90702,90702,90702,90
Raštinės vedėja (1 etatas)404,70404,70404,70404,70404,70
Sveikatos priežiūros specialistas (1 etatas; 0,75 etatas nuo 2016-09-01)447,66447,66447,66342,67421,41
Interneto svetainės administratorius ( 0,4 etato)140,00140,00152,00152,00146,00
Valytojas (0,5 etato)175,00175,00190,00190,00182,50
Auklėtojo padėjėjas (12 etatų; 13 etatų nuo 2016-11-02)350,00350,00380,00380,00365,00
Naktinis sargas (2,25 etato)350,00350,00380,00Pareigybė panaikinta nuo 2016-09-01360,00
Skalbėjas (1 etatas)350,00350,00380,00380,00365,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas (1 etatas)350,00350,00380,00380,00365,00
Kiemsargis ( 1 etatas)350,00350,00380,00380,00365,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2016 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10660,17
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 3685,96
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1718,17
Auklėtoja 6,91594,10
Logopedas1757,30
Psichologas 0,42261,67
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1707,52
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1546,70
Socialinis pedagogas 1710,00
Vyr. buhalteris 1702,90
Raštinės vedėja 1404,70
Interneto svetainės administratorius 0,4152,00
Valytojas 0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13380,00
Kiemsargis 1380,00
Naktinis sargas0Pareigybė panaikinta nuo
2016-09-01
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2016 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10651,94
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 3676,79
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1727,20
Auklėtoja 5,33570,93
Logopedas1725,72
Psichologas 0,42258,19
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1700,42
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1546,70
Socialinis pedagogas 1650,83
Vyr. buhalteris 1702,90
Raštinės vedėja 1404,70
Sveikatos priežiūros specialistas1447,66
Interneto svetainės administratorius 0,4152,00
Valytojas 0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas12380,00
Kiemsargis 1380,00
Naktinis sargas2,25380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2016 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius11027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija10647,14
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja3669,46
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija1731,71
Auklėtoja5,33561,81
Logopedas1709,93
Psichologas0,42256,45
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1696,87
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui1546,70
Socialinis pedagogas1621,25
Vyr. buhalteris1702,90
Raštinės vedėja1404,70
Sveikatos priežiūros specialistas1447,66
Interneto svetainės administratorius0,4140,00
Valytojas0,5175,00
Auklėtojo padėjėjas12350,00
Kiemsargis1350,00
Naktinis sargas2,25350,00
Skalbėjas1350,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas1350,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2016 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius11027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija10647,14
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja3669,46
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija1731,71
Auklėtoja5,33561,81
Logopedas1709,93
Psichologas0,42256,45
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1696,87
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui1546,70
Socialinis pedagogas1621,25
Vyr. buhalteris1702,90
Raštinės vedėja1404,70
Sveikatos priežiūros specialistas1447,66
Interneto svetainės administratorius0,4140,00
Valytojas0,5175,00
Auklėtojo padėjėjas12350,00
Kiemsargis1350,00
Naktinis sargas2,25350,00
Skalbėjas1350,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas1350,00
Pareigybės pavadinimas2015 m. I ktv., Eur2015 m. II ktv., Eur2015 m. III ktv., Eur2015 m. IV ktv., Eur2015 metų vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur
Direktorius (1 etatas)10181018101810181018
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)890890890890890
Vyr. auklėtojas (8 etatai)613613613613613
Vyr. auklėtojas (3 etatai)644644644644644
Vyr. auklėtojas (2 etatai)629629629629629
Auklėtojas (0,75 etato)483483483483483
Auklėtojas (1 etatas)545545545545545
Auklėtojas (1,08 etato)595595595595595
Auklėtojas (1 etatas)701701701701701
Auklėtojas (0,5 etato)266266266266266
Auklėtojas (0,17 etatas)9090909090
Auklėtojas (1 etatas)675675675675675
Auklėtojas (1 etatas)565565565565565
Meninio ugdymo mokytojas (1 etatas)667667667667667
Logopedas (1 etatas)701701701701701
Psichologas (0,25 etato)151151151151151
Socialinis pedagogas (1 etatas)579579579579579
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir aprūpinimo reikalams (1 etatas)497497497497497
Vyr. buhalteris (1 etatas)639639639639639
Raštinės vedėjas (1 etatas)405405405405405
Sveikatos priežiūros specialistas (1 etatas)448448448448448
Interneto svetainės administratorius (0,4 etato)120120130130125
Valytojas (0,5 etato)150150162,50162,50156,25
Auklėtojo padėjėjas (12 etatų)300300325325312,50
Kiemsargis (1 etatas)300300325325312,50
Skalbėjas (1 etatas)300300325325312,50
Darbininkas (1 etatas)300300325325312,50
Sargas (3 etatai)300300325325312,50
Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
Darbo užmokestis,
neatskaičiavus mokesčių (EUR)
1.Direktorius1
1018
2.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1
890
3.Vyr. auklėtojas8
613
4.Vyr. auklėtojas3
644
5.Vyr. auklėtojas2
629
6.Auklėtojas0,75
483
7.Auklėtojas1
545
8.Auklėtojas1,08
595
9.Auklėtojas1
701
10.Auklėtojas0,5
266
11.Auklėtojas0,17
90
12.Auklėtojas1
675
13.Auklėtojas1
565
14.Meninio ugdymo mokytojas1
667
15Logopedas1
701
16.Psichologas0,25
151
17.Socialinis pedagogas1
579
18.Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir aprūpinimo reikalams1
497
19.Vyriausiasis buhalteris1
639
20.Raštinės vedėjas1
405
21.Sveikatos priežiūros specialistas1
448
22.Interneto svetainės administratorius0,4
130
23.Valytojas0,5
162,50
24.Auklėtojo padėjėjas12
325
25.Kiemsargis1
325
26.Skalbėjas1
325
27.Darbininkas1
325
28.Sargas3
325
Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
Darbo užmokestis,
neatskaičiavus mokesčių (EUR)
1.Direktorius1
1018
2.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1
890
3.Vyr. auklėtojas8
613
4.Vyr. auklėtojas3
644
5.Vyr. auklėtojas2
629
6.Auklėtojas0,75
483
7.Auklėtojas1
545
8.Auklėtojas1,08
595
9.Auklėtojas1
701
10.Auklėtojas0,5
266
11.Auklėtojas0,17
90
12.Auklėtojas1
675
13.Auklėtojas1
565
14.Meninio ugdymo mokytojas1
667
15.Psichologas0,25
151
16Logopedas1
701
17.Socialinis pedagogas1
579
18.Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir aprūpinimo reikalams1
497
19.Vyriausiasis buhalteris1
639
20.Raštinės vedėjas1
405
21.Sveikatos priežiūros specialistas1
448
22.Interneto svetainės administratorius0,4
130
23.Valytojas0,5
162,50
24.Auklėtojo padėjėjas12
325
25.Kiemsargis1
325
26.Skalbėjas1
325
27.Darbininkas1
325
28.Sargas3
325
Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
Darbo užmokestis,
neatskaičiavus mokesčių (EUR)
1.Direktorius1
1018
2.Pavaduotojas ugdymui1
890
3.Vyr. auklėtojas8
613
4.Vyr. auklėtojas3
644
5.Vyr. auklėtojas2
629
6.Auklėtojas0,75
483
7.Auklėtojas1
545
8.Auklėtojas1,08
595
9.Auklėtoja1
701
10.Auklėtojas0,5
266
11.Auklėtojas0,17
90
12.Auklėtojas1
675
13.Auklėtoja1
565
14.Meninio ugdymo mokytojas1
667
15.Psichologas0,25
151
16Logopedas1
701
17.Socialinis pedagogas1
579
18.Pavaduotojas ūkio ir aprūpinimo reikalams1
497
19.Auklėtojos padėjėjas12
300
20.Sveikatos priežiūros specialistas1
448
21.Vyriausiasis buhalteris1
639
22.Raštinės vedėjas1
405
23.Darbininkas (pastatų, santechnikos, priežiūra)1,5
300
24.Kiemsargis1
300
25.Skalbėjas1
300
26.Valytojas0,5
150
27.Sargas3
300
28.IKT priežiūros specialistas0,4
120
Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
Darbo užmokestis,
neatskaičiavus mokesčių (EUR)
1.Direktorius1
1018
2.Pavaduotojas ugdymui1
890
3.Vyr. auklėtojas8
613
4.Vyr. auklėtojas3
644
5.Vyr. auklėtojas2
629
6.Auklėtojas0,75
483
7.Auklėtojas1
545
8.Auklėtojas1,08
595
9.Auklėtoja1
701
10.Auklėtojas0,5
266
11.Auklėtojas0,17
90
12.Auklėtojas1
675
13.Auklėtoja1
565
14.Meninio ugdymo mokytojas1
667
15.Psichologas0,25
151
16Logopedas1
701
17.Socialinis pedagogas1
579
18.Pavaduotojas ūkio ir aprūpinimo reikalams1
497
19.Auklėtojos padėjėjas12
300
20.Sveikatos priežiūros specialistas1
376
21.Vyriausiasis buhalteris1
639
22.Raštinės vedėjas1
405
23.Darbininkas (pastatų, santechnikos, priežiūra)1,5
300
24.Kiemsargis1
300
25.Skalbėjas1
300
26.Valytojas0,5
150
27.Sargas3
300
28.IKT priežiūros specialistas0,4
120
Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
Darbo užmokestis,
neatskaičiavus mokesčių (LT)
1.Direktorius1
3092
2.Pavaduotojas ugdymui1
2702
3.Vyr. auklėtojas8
1811
4.Vyr. auklėtojas3
1902
5.Vyr. auklėtojas2
1856
6.Auklėtojas0,75
1427
7.Auklėtojas1
2075
8.Auklėtojas1,08
1733
9.Auklėtoja1
1613
10.Auklėtojas0,5
787
11.Auklėtojas0,17
268
12.Auklėtojas1
1993
13.Auklėtoja1
1669
14.Meninio ugdymo mokytojas1
1976
15.Psichologas0,25
491
16Logopedas1
2281
17.Socialinis pedagogas1
1885
18.Pavaduotojas ūkio ir aprūpinimo reikalams1
1708
19.Auklėtojos padėjėjas12
1012
20.Sveikatos priežiūros specialistas1
1171
21.Vyriausiasis buhalteris1
2196
22.Raštinės vedėjas1
1441
23.Darbininkas (pastatų, santechnikos, priežiūra)1,5
1012
24.Kiemsargis1
1012
25.Skalbėjas1
1012
26.Valytojas0,5
506
27.Sargas3
1012
28.IKT priežiūros specialistas0,15
0
Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
Darbo užmokestis,
neatskaičiavus mokesčių (LT)
1.Direktorius1
3092
2.Pavaduotojas ugdymui1
2702
3.Vyr. auklėtojas8
1811
4.Vyr. auklėtojas3
1902
5.Vyr. auklėtojas2
1856
6.Auklėtojas0,75
1427
7.Auklėtojas1
2075
8.Auklėtojas1,08
1733
9.Auklėtoja1
1613
10.Auklėtojas0,5
787
11.Auklėtojas0,17
268
12.Auklėtojas1
1993
13.Auklėtoja1
1669
14.Meninio ugdymo mokytojas1
1976
15.Psichologas0,25
491
16Logopedas1
2281
17.Socialinis pedagogas1
1885
18.Pavaduotojas ūkio ir aprūpinimo reikalams1
1708
19.Auklėtojos padėjėjas12
1012
20.Sveikatos priežiūros specialistas1
1171
21.Vyriausiasis buhalteris1
2196
22.Raštinės vedėjas1
1441
23.Darbininkas (pastatų, santechnikos, priežiūra)1,5
1012
24.Kiemsargis1
1012
25.Skalbėjas1
1012
26.Valytojas0,5
506
27.Sargas3
1012
28.IKT priežiūros specialistas0,15
0
Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
Darbo užmokestis,
neatskaičiavus mokesčių (LT)
1.Direktorius1
3092
2.Pavaduotojas ugdymui1
2702
3.Vyr. auklėtojas6
1811
4.Vyr. auklėtojas8.75
1902
5.Vyr. auklėtojas1
1856
6.Auklėtojas1
1476
7.Auklėtojas1,17
1573
8.Auklėtojas0,5
814
9.Auklėtojas1,08
1604
10.Meninio ugdymo mokytojas1
1976
11.Psichologas0,25
491
12.Logopedas1
2375
13.Socialinis pedagogas1
1884
14.Pavaduotojas ūkio ir aprūpinimo reikalams1
1708
15.Auklėtojos padėjėjas12
1000
16.Sveikatos priežiūros specialistas1
1171
17.Vyriausiasis buhalteris1
2196
18.Raštinės vedėjas1
1805
19.Darbininkas (pastatų, santechnikos, gėlynų priežiūra)1,5
1000
20.Kiemsargis1
1000
21.Skalbėjas1
1000
22.Valytojas0,5
500
23.Sargas3
1000
24.Darbuotojas, atsakingas už elektros ūkį0,15
150

Puslapis „Darbo užmokestis“ paskutinį kartą atnaujintas 2017-04-20 12:01:31