Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2019 m. III ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 11766,33
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11465,31
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 12,911042,78
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11210,43
Mokytojas 10,16881,16
Logopedas1,51236,95
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251185,05
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 11040,32
Socialinis pedagogas 11171,21
Spec. pedagogas0,5978,03
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9555,00
Mokytojo padėjėjas15621,85
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)2572,64
Kiemsargis 1,5555,00
Skalbėjas 1620,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1555,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2019 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 11766,33
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11465,31
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 11,911030,87
Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojas 21193,70
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11249,93
Mokytojas 9,16862,25
Logopedas1,51197,16
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251185,05
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 11040,32
Socialinis pedagogas 11166,02
Spec. pedagogas0,5946,32
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9555,00
Mokytojo padėjėjas15621,85
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)0,5572,64
Kiemsargis 1,5555,00
Skalbėjas 1620,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1555,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2019 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 11766,33
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11376,50
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 11,911030,87
Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojas 21193,70
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 21249,93
Mokytojas 9,16862,25
Logopedas1,251197,16
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251157,60
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1994,95
Socialinis pedagogas 11166,02
Spec. pedagogas0,5946,32
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9555,00
Mokytojo padėjėjas15594,72
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)0,5572,64
Kiemsargis 1,5555,00
Skalbėjas 1620,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1555,00
Pareigybės pavadinimas2018 m. I ktv., Eur2018 m. II ktv., Eur2018 m. III ktv., Eur2018 m. IV ktv., Eur2018 metų vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur
Direktorius (1 etatas)1173,951173,951173,95*1173,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)912,93912,93948,701020,25948,70
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija (10,91 etato)747,44744,00704,11699,43723,75
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas (2 etatai)682,98695,04731,87810,24730,03
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija (2 etatai)827,28806,97775,96808,92804,78
Auklėtojas (6 etatai, nuo IV ktv. - 10,16 etato)660,11638,39604,98514,54604,51
Logopedas (1 etatas, nuo III ktv. - 1,25 etato)751,27751,27762,31784,40762,31
Psichologas (0,42 etato)271,02271,02271,02*271,02
Meninio ugdymo pedagogas su vyr. mokytojo kategorija (1 etatas)728,75728,75735,82800,30748,41
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas)699,65710,93734,58744,65722,45
Mokytojo padėjėjas (0,5 et.)***202,73202,73
Socialinis pedagogas (1 etatas)743,33743,33744,65747,30744,65
Spec. pedagogas (0,5 etato)241,81241,81259,92294,14259,42
Vyr. buhalteris (1 etatas)*****
Sekretorius (1 etatas)*****
Valytojas (0,9 etato)360,00360,00360,00360,00360,00
Auklėtojo padėjėjas (15 etatų)456,60459,35436,17436,17447,07
Kiemsargis (1,5 etatas)400,00400,00400,00400,00400,00
Skalbėjas (1 etatas)400,00400,00400,00400,00400,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas (1 etatas)400,00400,00400,00400,00400,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2018 m. IV ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11020,25
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10,91699,43
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas 2810,24
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1808,92
Auklėtojas 10,16514,54
Logopedas1,25784,40
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1800,30
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1744,65
Socialinis pedagogas 1747,30
Mokytojo padėjėjas0,5202,73
Spec. pedagogas0,5294,14
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9360,00
Auklėtojo padėjėjas15436,17
Kiemsargis 1,5400,00
Skalbėjas 1400,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1400,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2018 m. III ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11173,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1948,70
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10,91704,11
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas 2731,87
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 2775,96
Auklėtojas 6604,98
Logopedas1,25762,31
Psichologas 0,42271,02
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1735,82
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1734,58
Socialinis pedagogas 1744,65
Spec. pedagogas0,5259,92
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9360,00
Auklėtojo padėjėjas13436,17
Kiemsargis 1400,00
Skalbėjas 1400,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1400,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2018 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11173,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1912,93
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10,91744,00
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas 2695,04
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 2806,97
Auklėtojas 6638,39
Logopedas1,25751,27
Psichologas 0,42271,02
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1728,75
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1710,93
Socialinis pedagogas 1743,33
Spec. pedagogas0,5241,81
Vyr. buhalteris 1960,50
Sekretorius 1507,81
Valytojas0,9360,00
Auklėtojo padėjėjas13459,35
Kiemsargis 1400,00
Skalbėjas 1400,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1400,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2018 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11173,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1912,93
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10,91747,44
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas 2682,98
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 2827,28
Auklėtojas 6660,11
Logopedas1,25751,27
Psichologas 0,42271,02
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1728,75
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1699,65
Socialinis pedagogas 1743,33
Spec. pedagogas0,5241,81
Vyr. buhalteris 1931,39
Sekretorius 1499,75
Valytojas0,9360,00
Auklėtojo padėjėjas13456,60
Kiemsargis 1400,00
Skalbėjas 1400,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1400,00
Pareigybės pavadinimas2017 m. I ktv., Eur2017 m. II ktv., Eur2017 m. III ktv., Eur2017 m. IV ktv., Eur2017 metų vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur
Direktorius (1 etatas)1090,841090,981090,981090,981090,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)898,82899,15899,15899,15898,32
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija (10 etatų, nuo III ktv. - 11,91 etato)669,84672,21674,81680,03674,23
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas (2 etatai)696,37698,83687,74665,55687,13
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija (1 etatai)723,11725,58729,93738,63729,32
Auklėtojas (7,91 etato, nuo III ktv. - 6 etatai)541,80543,38561,19596,82560,80
Logopedas (1 etatas, nuo III ktv. - 1,25 etato)762,69765,38804,42882,51803,75
Psichologas (0,42 etato)264,44265,83265,83266,92265,76
Meninio ugdymo pedagogas su vyr. mokytojo kategorija (1 etatas)712,60715,14716,01717,75715,38
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas)568,65634,23666,86666,86634,15
Socialinis pedagogas (1 etatas)717,78721,67725,15732,11724,18
Spec. pedagogas (0,5 etato)238,16238,15238,16
Vyr. buhalteris (1 etatas)781,47833,90860,00860,00833,85
Sekretorius (1 etatas)445,93466,32476,33476,33466,23
Interneto svetainės administratorius (0,4 etato, nuo IV ktv. panaikinta pareigybė)152,00158,20161,30157,17
Valytojas (0,5 etato)190,00190,00190,00190,00190,00
Auklėtojo padėjėjas (13 etatų)396,94405,41405,41405,41403,30
Kiemsargis (1 etatas)380,00380,00380,00380,00380,00
Skalbėjas (1 etatas)380,00380,00380,00380,00380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas (1 etatas)380,00380,00380,00380,00380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2017 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11090,98
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1899,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 11,91680,03
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas 2665,55
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1738,63
Auklėtojas 6596,82
Logopedas1,25882,51
Psichologas 0,42266,92
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1717,75
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1666.86
Socialinis pedagogas 1732,11
Spec. pedagogas0,5238,16
Vyr. buhalteris 1860,00
Sekretorius 1476,33
Valytojas0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13405,41
Kiemsargis 1380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2017 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11090,98
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1899,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 11,91674,81
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 2687,74
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1729,93
Auklėtojas 6561,19
Logopedas1,25804,42
Psichologas 0,42265,83
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1716,01
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1666.86
Socialinis pedagogas 1725,15
Spec. pedagogas0,5238,16
Vyr. buhalteris 1860,00
Sekretorius 1476,33
Interneto svetainės administratorius 0,4161,30
Valytojas0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13405,41
Kiemsargis 1380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2017 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11090,98
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1899,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 11,91672,21
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 2698,83
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1725,58
Auklėtoja 6543,38
Logopedas1,25765,38
Psichologas 0,42265,83
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1715,14
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1634,23
Socialinis pedagogas 1721,67
Vyr. buhalteris 1833,90
Raštinės vedėja1466,32
Interneto svetainės administratorius 0,4158,20
Valytojas0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13405,41
Kiemsargis 1380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2017 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11090,84
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1898,82
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10669,84
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 2696,37
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1723,11
Auklėtoja 7,91541,80
Logopedas1762,69
Psichologas 0,42264,44
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1712,60
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1568,65
Socialinis pedagogas 1717,78
Vyr. buhalteris 1781,47
Raštinės vedėja 1445,93
Interneto svetainės administratorius 0,4152,00
Valytojas 0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13396,94
Kiemsargis 1380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimas2016 m. I ketvirčio mėnesio darbo užmokestis2016 m. II ketvirčio mėnesio darbo užmokestis2016 m. III ketvirčio mėnesio darbo užmokestis2016 m. IV ketvirčio mėnesio darbo užmokestis2016 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius (1 etatas)1027,021027,021027,021027,021027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)898,15898,15898,15898,15898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija (10 etatų)647,14647,14651,94660,17651,60
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja (3 etatai)669,46669,46676,79685,96675,42
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija (1 etatas)731,71731,71727,20718,17727,20
Auklėtoja (5,33 etato; 6,91 etato nuo 2016-11-02)561,81561,81570,93594,10572,16
Logopedas (1 etatas)709,93709,93725,72757,30725,72
Psichologas (0,42 etato)256,45256,45258,19261,67258,19
Meninio ugdymo pedagogas su vyr. mokytojo kategorija (1 etatas)696,87696,87700,42707,52700,42
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (1 etatas)546,70546,70546,70546,70546,70
Socialinis pedagogas (1 etatas) 621,25621,25650,83710,00650,83
Vyr. buhalteris (1 etatas)702,90702,90702,90702,90702,90
Raštinės vedėja (1 etatas)404,70404,70404,70404,70404,70
Sveikatos priežiūros specialistas (1 etatas; 0,75 etatas nuo 2016-09-01)447,66447,66447,66342,67421,41
Interneto svetainės administratorius ( 0,4 etato)140,00140,00152,00152,00146,00
Valytojas (0,5 etato)175,00175,00190,00190,00182,50
Auklėtojo padėjėjas (12 etatų; 13 etatų nuo 2016-11-02)350,00350,00380,00380,00365,00
Naktinis sargas (2,25 etato)350,00350,00380,00Pareigybė panaikinta nuo 2016-09-01360,00
Skalbėjas (1 etatas)350,00350,00380,00380,00365,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas (1 etatas)350,00350,00380,00380,00365,00
Kiemsargis ( 1 etatas)350,00350,00380,00380,00365,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2016 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10660,17
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 3685,96
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1718,17
Auklėtoja 6,91594,10
Logopedas1757,30
Psichologas 0,42261,67
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1707,52
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1546,70
Socialinis pedagogas 1710,00
Vyr. buhalteris 1702,90
Raštinės vedėja 1404,70
Interneto svetainės administratorius 0,4152,00
Valytojas 0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas13380,00
Kiemsargis 1380,00
Naktinis sargas0Pareigybė panaikinta nuo
2016-09-01
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2016 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 11027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija 10651,94
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja 3676,79
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija 1727,20
Auklėtoja 5,33570,93
Logopedas1725,72
Psichologas 0,42258,19
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1700,42
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1546,70
Socialinis pedagogas 1650,83
Vyr. buhalteris 1702,90
Raštinės vedėja 1404,70
Sveikatos priežiūros specialistas1447,66
Interneto svetainės administratorius 0,4152,00
Valytojas 0,5190,00
Auklėtojo padėjėjas12380,00
Kiemsargis 1380,00
Naktinis sargas2,25380,00
Skalbėjas 1380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1380,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2016 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius11027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija10647,14
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja3669,46
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija1731,71
Auklėtoja5,33561,81
Logopedas1709,93
Psichologas0,42256,45
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1696,87
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui1546,70
Socialinis pedagogas1621,25
Vyr. buhalteris1702,90
Raštinės vedėja1404,70
Sveikatos priežiūros specialistas1447,66
Interneto svetainės administratorius0,4140,00
Valytojas0,5175,00
Auklėtojo padėjėjas12350,00
Kiemsargis1350,00
Naktinis sargas2,25350,00
Skalbėjas1350,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas1350,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2016 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius11027,02
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1898,15
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija10647,14
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja3669,46
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija1731,71
Auklėtoja5,33561,81
Logopedas1709,93
Psichologas0,42256,45
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1696,87
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui1546,70
Socialinis pedagogas1621,25
Vyr. buhalteris1702,90
Raštinės vedėja1404,70
Sveikatos priežiūros specialistas1447,66
Interneto svetainės administratorius0,4140,00
Valytojas0,5175,00
Auklėtojo padėjėjas12350,00
Kiemsargis1350,00
Naktinis sargas2,25350,00
Skalbėjas1350,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas1350,00

Puslapis „Darbo užmokestis“ paskutinį kartą atnaujintas 2019-10-01 12:01:31