DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO 2019 METŲ  BIRŽELIO, LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO 2019 METŲ  BIRŽELIO, LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS

993
DALINTIS

TAURAGĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO 2019 METŲ  BIRŽELIO, LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS

2019 m. sausio  25  d. Nr. 5-97

Tauragė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus pareigas, Giedrės Valantiejūtės 2019 m. sausio 7  d. raštą Nr. 2-2 ,,Dėl darbo vasaros laikotarpiu“, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. prašymą Nr. 1-509 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros metu“, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. raštą Nr. SR-02 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės“, Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotojos Benjaminos Karmazinienės, laikinai einančios direktoriaus pareigas, 2019 m. sausio 8 d. raštą Nr. S-4 ,,Dėl paslaugų teikimo vasaros metu“, Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. prašymą Nr. S-86, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. raštą Nr. S-8 ,,Dėl mokyklos darbo vasaros laikotarpiu“, Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. raštą Nr. 2 ,,Dėl darželio darbo laiko vasaros metu“, Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. prašymą Nr. SR-181 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo skyriaus atostogų“, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos  direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. prašymą Nr. 1-14 ,,Dėl mišrių priešmokyklinio ugdymo grupių darbo“, Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. raštą Nr. 6 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės darbo vasaros metu“:

  1. Į s a k a u Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriui, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ direktoriui, Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriui, Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriui, Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ direktoriui, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriui, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos direktoriui, Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos direktoriui, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos direktoriui, Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos direktoriui ikimokyklinio ugdymo paslaugas 2019 metų birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais teikti taip:
Mokykla Neteiks ikimokyklinio ugdymo paslaugų Ugdytiniai siunčiami į kitas mokyklas
Tauragės l.-d. „Ąžuoliukas“ nuo 2019-07-01 iki 2019-07-26 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės l.-d. „Žvaigždutė“ nuo 2019-06-17 iki 2019-07-19 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės Tarailių progimnazija nuo 2019-07-01 iki 2019-08-04 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės VRCM „Pušelė“ nuo 2019-07-22 iki 2019-08-30 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas. VRCM ,,Pušelė“ (dėl remonto darbų) vaikų iš kitų mokyklų nepriims.
Tauragės l.-d. ,,Kodėlčius“ nuo 2019-07-22 iki 2019-08-23 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės r. Žygaičių gimnazija nuo 2019-06-24 iki 2019-08-31 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija nuo 2019-07-01 iki 2019-07-31 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla nuo 2019-07-01 iki 2019-08-31 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla nuo 2019-06-01 iki 2019-08-31 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas
Tauragės r. Lauksargių pagrindinė mokykla nuo 2019-07-01 iki 2019-08-30 Ugdytiniai siunčiami į tuo metu paslaugas teikiančias mokyklas

 

  1. N u r o d a u:

2.1. mokyklai, siunčiančiai savo ugdytinius į kitą mokyklą, prieš savaitę jai pateikti prašymą ir atvykstančių ugdytinių sąrašą;

2.2.  paskelbti šį įsakymą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                             Modestas Petraitis